Kristina Fors

Vad kan vi hjälpa er med?

Vi är specialiserade på ombyggnadsprojekt med fokus på insidan av byggnader,  inredningsarkitektur helt enkelt. Även när vi ritar byggnader så börjar vi från insidan för vi tycker att funktion, flöden och möblering ska ge form åt byggnaden och hur och var dagsljus ska komma in.

Vi lägger stor vikt vid att tillsammans med er, våra kunder, göra en initial analys av vad ni vill uppnå med ert projekt. Vi formulerar sedan en gemensam vision som är väl förankrad, innan vi till slut mejslar fram rätt koncept att jobba vidare med. 

Inredningsarkitektur är så mycket mer än att möblera rum. När den är väl genomförd ger den ett flertal mervärden, som till exempel att synliggöra och förstärka varumärket, öka effektiviteten, förbättra trivsel och hälsa och, inte minst, öka företagets attraktivitet som arbetsgivare, för både befintliga och framtida medarbetare.

Varje uppdrag är unikt och kräver olika kompetenser för att kunna fullföljas på bästa sätt. Vi samarbetar vid behov med projektledare och förändringsledare och tar alltid fram koncept som är oberoende av leverantörer för att garantera att varje inredning blir sin egen och anpassad efter varje kunds varumärke och specifika behov. Vi finns med i processens alla skeden; från första mötet till färdigställande och inflyttning.