Vad kan vi hjälpa er med?

Om- och tillbyggnad

Vi är specialiserade på ombyggnadsprojekt med fokus på insidan av byggnader,  
inredningsarkitektur helt enkelt.

Även när vi ritar byggnader så börjar vi från insidan för vi tycker att funktion, flöden och möblering ska ge form åt byggnaden och hur och var dagsljus ska komma in.
En ombyggnad kan handla om att anpassa en byggnad till nya behov, att renovera p.g.a. slitage eller att modernisera ytskkt och installationer.
Oavsett om ni behöver helt nya planlösningar eller ni enbart vill byta ytskikt eller måla om som en del av ny inredning så kan vi ta fram underlag för utförandet.

Inredning

Inredningsarkitektur är så mycket mer än att möblera rum. När den är väl genomförd ger den ett flertal mervärden, som till exempel att synliggöra och förstärka varumärket, öka 
effektiviteten, förbättra trivsel och hälsa och, inte minst, öka företagets attraktivitet som 
arbetsgivare, för både befintliga och framtida medarbetare.
Specialritad inredning, ny inredning, återbrukad inredning eller en kombination av allt? Ni bestämmer, men vi kan hjälpa er med beslutsunderlag innan vi går vidare med gestaltningen av er lokal. Oavsett val så tar vi alltid fram koncept med hållbara och ansvarsfullt tillverkade produkter.

Processen

Vi lägger stor vikt vid att tillsammans med er, våra kunder, göra en initial analys av vad ni vill uppnå med ert projekt. Vi formulerar sedan en gemensam vision som är väl förankrad, innan vi till slut mejslar fram rätt koncept att jobba vidare med. 
Varje uppdrag är unikt och kräver olika 
kompetenser för att kunna fullföljas på bästa sätt. Vi samarbetar vid behov med projektledare och förändringsledare och tar alltid fram koncept som är oberoende av leverantörer för att garantera att varje projekt är anpassat efter just ert varumärke och era specifika behov. Vi finns med i processens alla skeden; från första mötet till färdigställande och inflyttning.