top of page

Så här gör vi!

​Jag lägger stor vikt vid att tillsammans med er, mina kunder, göra en initial analys av vad ni vill uppnå med ert projekt.

Att definiera målet tidigt ger ett bättre resultat i slutändan.

fors-lokgatan-022.jpg

Första mötet &
gemensam vision

Första mötet är alltid kostnadsfritt och här berättar ni vilka era utmaningar är och jag lyssnar och ställer frågor. 

Efter första mötet och diskussion om vad ni vill uppnå så tar jag fram en uppdragsbeskrivning

så att vi har en gemensam vision och gemensamma mål att jobba mot.

Design & leverans

När vi är överens om uppdraget kan designarbetet påbörjas.

Resultatet presenteras i en koncept- och förslagshandling. Efter att ni godkänt den så tar jag fram alla handlingar som behövs för att upphandla och färdigställa projektet.

Jag finns med er i processens alla skeden, från första mötet fram till uppföljning av entreprenader, leveranser och inflyttning

fors-lokgatan-005.jpg
fors-lokgatan-017.jpg

Samarbeten & hållbarhet

Varje uppdrag är unikt och kräver olika kompetenser för att kunna fullföljas på bästa sätt.

Jag har ett bra nätverk av olika teknikkonsulter och samarbetar även med projektledare och

förändringsledare.

Oavsett typ av projekt och omfattning så är målsättningen  alltid att ta fram förslag med hållbara och ansvarsfullt tillverkade material och produkter.

bottom of page